Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
          
Juliane Theilade
Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Michael René Skjelbo Nielsen
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Jens Uffe Brorholt-Petersen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Henrik Steen Hansen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Pernille Corell
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Lia Bang
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Inger Nielsen Larsen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Inger Olsen Yderstræde
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Esben Søndergaard
1. reservelæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Endokrinologisk Selskab
         
Sidsel Gaarn Hastrup
Reservelæge
Habilitetserklæring
    Dansk Neurologisk Selskab
         

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk