Fagudvalget vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Ilse Christiansen
Overlæge, dr.med.
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Nordjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Udpegning i gang     Region Midtjylland
         
Annika Rewes
Afdelingslæge
    Region Syddanmark
         
Bodil Himmelstrup
Overlæge
    Region Sjælland
         
Jindrich Mourek
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
To patienter/patientrepræsentanter
    Danske Patienter
         
Jeanette Carlsson
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jakob Henriksen
Læge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk