Fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Jørn Herrstedt
Forskningsleder, professor, overlæge, dr. med.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
- Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Mette Hæe
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget     Region Syddanmark
         
Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget     Region Sjælland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Hovedstaden
         
Birthe Lemley
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring

Dorte Blou
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter

 

 

Danske Patienter

         
Maria Kaaberbøl Thorberg
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Troels K. Bergmann
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Udpegning i gang     Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)
         
Gabor Liposits
Overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
         


Tidligere medlemmer

[Her skrives medlemmer, der er trådt ud]

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk