Fagudvalget vedr. hiv/aids

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende hiv/aids

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Christian Wejse
Afdelingslæge, lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Olav Ditlevsen Larsen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Toke Barfod
Overlæge, uddannelsesansvarlig, lektor
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Jan Gerstoft
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Marianne Kjettrup-Jensen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Bjarne Ørskov Lindhardt
Ledende overlæge, klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Udpeget af formanden  
         
Udpegning i gang     Danske Patienter
       
Bent Hansen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk