Fagudvalget vedr. Duchennes muskeldystrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende Duchennes muskeldystrofi 

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af 

 
         
Charlotte Olesen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af 

 
         
Lise Lotte Bjerregaard
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Karen Markussen Linnet
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Jens Erik Klint Nielsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Henrik Simonsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Søren Ulrich
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Espen Jimenez Solem
Overlæge, lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Suzanne Granhøj Lindquist
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Medicinsk Genetik  
         
Nanna Witting
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Neurologisk Selskab  
         
Anette Torvin Møller
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Neurologisk Selskab  
         
Anne Helene Spannow
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Pædiatrisk Selskab  
         
Bjarne Møller-Madsen
Professor, dr.med., overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Ortopædisk Selskab  
         
Ulla Werlauff
Fysioterapeut, ph.d., leder af UC
Habilitetserklæring
    Rehabiliteringscenter for Muskelsvind  
         
Heidi Aagaard
Direktør, cheflæge
Habilitetserklæring
    Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk