Fagudvalget vedr. antibiotika

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende antibiotika fra RADS

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Thomas Benfield
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af 

 
         
Henrik Nielsen
Professor, ledende overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Søren Jensen-Fangel
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Janne Jensen
Overlæge, speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Christian Niels Meyer
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Magnus Arpi
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Jonas Bredtoft Boel
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mikala Wang
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
         
Niels Frimodt-Møller
Professor, klinikchef, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
       
Isik Somuncu Johansen
Professor, overlæge, dr.med., M.D.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Infektionsmedicin
       
Niels Erik Møller
Praktiserende læge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Almen Medicin
       
Jens Georg Hansen
Speciallæge i almen medicin, dr.med., ekstern lektor
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Almen Medicin
       
Bjarne Lühr Hansen
Speciallæge i almen medicin, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Almen Medicin
       
Ute Wolff Sönksen
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Statens Seruminstitut
       
Lars Bjerrum
Professor, læge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       
Svend Ellermann-Eriksen
Ledende overlæge, dr.med., ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       
Therese Ovesen
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       
Jesper Thaarup
Overlæge
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       


Tidligere medlemmer

Rune Munck Aabenhus, praktiserende læge

Jenny Dahl Knudsen, overlæge, dr.med.

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk