Medicinrådet søger en juridisk/akademisk fuldmægtig

Ansøgningsfrist 1. februar 2018 kl. 12.00


Medicinrådet søger en akademisk fuldmægtig til processtyring, sagsbehandling, varetagelse af administrative opgaver samt projekthåndtering. Stillingen er på fuld tid og til besættelse snarest. Du vil referere til Medicinrådets juridiske chefkonsulent.

Medicinrådet

er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner med henblik på at:

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017. Det består af et råd, et sekretariat med 39 medarbejdere og en række videnskabelige fagudvalg.

Som juridisk/akademisk fuldmægtig kommer du til at arbejde med:

 • Monitorering og styring af Medicinrådets sagsbehandling
 • Controlling af fremdrift i sagsbehandlingen
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Administrativ sagsbehandling, herunder udarbejdelse af indstillinger til Rådet
 • Administrativ sparring med kollegaer i Medicinrådet
 • ESDH og vi forventer, at du kan gå foran som rollemodel i anvendelse af det
 • En masse ad hoc prægede opgaver, som kræver en vis portion sund fornuft.

Vi forventer, at du:

 • Har en faglig stolthed
 • Har en stærk og sund sagsbehandlingsetik
 • Har et stort overblik, men samtidig et godt blik for detaljen
 • Er effektiv på en rolig og kompetent måde
 • Er problemløsende og pragmatisk, uden at din faglighed kompromitteres
 • Er god til at formulere dig skriftligt
 • Kan indgå i et team og påtage dig løsningen af dine opgaver
 • Har blik for at hjælpe, når der er behov for det
 • Kan bidrage positivt til vores i forvejen gode arbejdsmiljø.

Vi forestiller os, at du er cand.jur., cand.scient.pol., cand.polit. el.lign., at du har nogle års erfaring med de beskrevne opgaver, og at du har den nødvendige gennemslagskraft til at kunne løfte opgaverne.

Vi kan tilbyde dig at:

 • Blive en del af en ny, markant organisation, som du får mulighed for, sammen med dygtige og ansvarsbevidste kolleger, at opbygge og sætte dit præg på
 • Deltage i realiseringen af Medicinrådets væsentlige samfundsmæssige rolle
 • Få erfaring og kompetencer fra en bred buket af sagsbehandlingsområder, indsigt i væsentlige politik- og administrationsområder inden for sundhedsområdet og udvikle dine faglige kvalifikationer.

Ansøgning og spørgsmål:

Lyder jobbet interessant, så send din ansøgning sammen med CV og eksamenspapirer senest den 1. februar 2018 klokken 12.00 til medicinraadet@medicinraadet.dk. E-mailen bedes mærket ”Akademisk fuldmægtig”.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Torben Klein på tlf.nr. 29 10 28 02 eller juridisk chefkonsulent Birgit Mørup på tlf.nr. 21 34 40 53.