Fagudvalget vedr. spinal muskelatrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalg vedrørende spinal muskelatrofi

Fagudvalgets sammensætning og habilitetserklæringer

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Kirsten Svenstrup
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring 
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Lise Lotte Bjerregaard
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Anette Torvin Møller
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
       
Charlotte Olesen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Niels Illum
Specialeansvarlig overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Helle Thagesen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Peter Born
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Helle Holst
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Kan ikke udpege en kandidat     Dansk Pædiatrisk Selskab
       
2 patienter      Danske Patienter


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk