Fagudvalget vedr. leverbetændelse

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende leverbetændelse

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Fagudvalgets sammensætning

Navn

 

Indstillet eller udpeget af

 
         
Formand
Peer Brehm Christensen

Professor, overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Syddanmark
         
Henrik Bygum Krarup
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Udpegning i gang     Region Midtjylland
         
Udpegning i gang     Region Sjælland
         
Jan Gerstoft
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
1 patienter     Danske Patienter
       
Kim Peder Dalhoff
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Thomas Loof Hedegård
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mette Skalshøi Kjær
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi  
         
 Udpegning kommer i foråret 2018     Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hapatologi  
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk 
+45 21 34 24 90