Fagudvalget vedr. kræft i blærehalskirtlen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kræft i blærehalskirtlen

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Fagudvalgets sammensætning

 

Navn

 

Indstillet eller udpeget af

 
         
Formand
Inge Mejlholm

Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         
Kan ikke udpege     Region Nordjylland
         
Michael Borre
Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Steinbjørn Hansen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Ulla Geertsen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark  
         
Hans-Erik Wittendorff
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Udpegning i gang     Region Hovedstaden
         
To patienter     Danske Patienter
         
Annette Nørkær Pedersen
Afdelingsleder, farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Hallas
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Udpegning i gang     Dansk Urologisk Selskab  
         
Ahmed H. Zedan
H-stilling i onkologi, ph.d.-studerende
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk 
+45 21 34 09 77