Fagudvalget vedr. hiv/aids

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende hiv/aids

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

 

Navn

 

Indstillet eller udpeget af

 
         
Formand
Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Udpegning i gang     Region Midtjylland
         
Olav Ditlevsen Larsen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Nina Friis Møller
Specialeansvarlig overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Jan Gerstoft
Professor. overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Marianne Kjettrup-Jensen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Bjarne Ørskov Lindhardt
Ledende overlæge, klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Udpeget af formanden  
         
2 patienter     Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk
+45 21 34 24 90