Fagudvalget vedr. blødersygdom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende blødersygdom

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Eva Funding
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Dansk Lægevidenskabeligt Selskab og Region Hovedstaden
         

Navn

 

 

Udpeget af

 
         
Har ikke en relevant specialist til fagudvalget     Region Nordjylland
         
Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget     Region Midtjylland
         
Jesper Farup Revsholm
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Rune Larsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
2 patienter      Danske Patienter
       
Marie Louise Schougaard Christiansen
Afdelingslæge, klinisk farmakolog, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Charlotte Olesen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
       
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Pædiatrisk Selskab
       
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
       
Udpegning i gang     Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
       

Tidligere medlemmer

Jørn Dalsgaard Nielsen er udtrådt den 28. september 2017.
Udpeget af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. 

Christian Fenger-Eriksen er udtrådt den 6. november 2017.
Udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk