Fagudvalg

Medicinrådets fagudvalg består blandt andet af læger, farmakologer og patienter, som bidrager til vurderingen af nye lægemidler og terapiområder

Når der skal vurderes nye lægemidler og indikationer eller udarbejdes behandlingsvejledninger og rekommandationer for flere lægemidler inden for samme terapiområde, indkalder Medicinrådet fagudvalg, som er eksperter i det pågældende sygdomsområde. Fagudvalgene består af læger, farmakologer, patienter m.fl. og er faste udvalg, som løbende kan indkaldes. Hvis der ikke allerede findes et fagudvalg på området, nedsætter Medicinrådet et nyt fagudvalg.

Læs mere om:

Aktive fagudvalg i Medicinrådet

Medicinrådet har nedsat følgende fagudvalg ved at godkende deres kommissorium. For hvert fagudvalg findes en oversigt over sammensætning samt kommissorium og habilitetserklæringer:

Læs mere om fagudvalgenes opgaver og arbejdsproces i

Færdiggørelse af RADS-vejledninger

Medicinrådet har godkendt, at tre fagudvalg færdiggør behandlingsvejledninger efter RADS-metoder.
Vejledningerne godkendes af Rådet og publiceres på siden: Anbefalinger og vejledninger

Under udarbejdelse:

Afsluttet:


De afsluttede vurderinger efter RADS-metoder kan findes her: Færdiggørelse af RADS-dokumenter

Hvilende fagudvalg

Medicinrådet har overtaget mere end 40 fagudvalg fra RADS - find dem her