Sidst opdateret: 30. maj 2018

Status for vurdering

Medicinrådet har indledt dialog med relevante firmaer

Dato: September 2017

Medicinrådet har givet anbefaling om ibrugtagning

Dato: 30. maj 2018

Vurderingen kan findes her


Evt. udbud varetages efterfølgende af Amgros