Sidst opdateret: 13. september 2017

Status for vurdering

Medicinrådet har indledt dialog med relevante firmaer

Dato: September 2017

Medicinrådet har givet anbefaling om ibrugtagning

Dato:


Evt. udbud varetages efterfølgende af Amgros