Sidst opdateret: 20. april 2018

Status for vurdering

Medicinrådet har indledt dialog med relevante firmaer

April 2018

Medicinrådet har givet anbefaling om ibrugtagning

Dato:


Evt. udbud varetages efterfølgende af Amgros


[OBS: Hvis der allerede findes en lægemiddelrekommandation, som skal opdateres, angives:
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
Dato:X]