Tolvaptan (Jinarc)

Ansøger: Otsuka Pharma Scandinavia AB
Indikation: autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD)

Dato for endelig ansøgning: 23. marts 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. nyresygdomme 

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Lauge Neimann Rasmussen, lnr@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 26. marts 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

8. september 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

2. oktober 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

23. februar 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tolvaptan til behandling af autosomal dominant polycystic kidney disease

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

23. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

23. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

23. marts 2018

 

40 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet