Tofacitinib (Xeljanz)

Ansøger: Pfizer
Indikation: Reumatoid artrit

Dato for endelig ansøgning: 12. juli 2017

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 30. januar 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende gigtsygdomme

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, jsk@medicinraadet.dk, +45 21 34 01 89

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 13. december 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

20. januar 2017

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

14. februar 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. maj 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit 1.1
De kliniske spørgsmål er justeret. Tilføjelserne er markeret med gult.

4. april 2017
Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         
 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

12. juli 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

24. juli 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

12. juli - 13. december 2017

 

40 dage

 
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

6. december 2017

Vurderingsrapport 1.0 tofacitinib Reumatoid Artrit- før afslutning af høring hos ansøger

NB: Vær opmærksom på, at denne rapport IKKE er det endelige beslutningsgrundlag. Endelig vurderingsrapport offentliggøres når høring af ansøger er afsluttet

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet