Ribociclib (Kisqali)

Ansøger: Novartis Healthcare A/S
Indikation: Brystkræft

Dato for endelig ansøgning: 6. marts 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende brystkræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Agla Jael Fridriksdottir, ajf@medicinraadet.dk

Om processen:

Ansøger har tilkendegivet, at de vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 21. december 2017.
Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her:

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

     

Sidst opdateret: 19. april 2018

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

Afsluttet: 6. april 2017

      Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

Afsluttet: 7. juli 2017

      Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

Afsluttet: 22. januar 2018

Protokol Ribociclib ER+HER2 fremskreden eller metastatisk brystkræft 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

6. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

6. marts 2018

 

1 dag

 
Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

6. marts 2018

 

28 dage

 
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

26. marts 2018

 

5 dage

 
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

28. marts 2018

 

1 dag

 
Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

5. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

10. april 2018

 

14 dage

  Igangværende aktivitet