Obinutuzumab (Gazyvaro)

Ansøger: Roche
Indikation: Follikulært lymfom

Dato for endelig ansøgning: 20. november 2017

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 30. januar 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende follikulært lymfom

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jesper Skov Neergaard, jne@medicinraadet.dk, +45 40 22 31 03

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

 

Sidst opdateret: 13. december 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

30. marts 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

21. juli 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

9. oktober 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af obinutuzumab til 1. linje behandling af follikulært lymfom 1.1 
Et effektmål er justeret fra kritisk til mindre vigtigt.

11. september 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af obinutuzumab til 1. linje behandling af follikulært lymfom 1.0

     
Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

20. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

20. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

20. november-13. december 2017

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

6. december 2017

Medicinrådet drøftede vurderingen af klinisk merværdi for obinutuzumab på rådsmødet den 13. december 2017

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af obinutuzumab til 1. linjebehandling af follikulært lymfom - før afslutning af høring hos ansøger

NB: Vær opmærksom på, at denne rapport IKKE er det endelige beslutningsgrundlag. Endelig vurderingsrapport offentliggøres når høring af ansøger er afsluttet

Den reviderede vurdering er sendt i høring hos ansøger.

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

11. december 2017

Ansøger har indsendt høringssvar til udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af obinutuzumab til 1. linjebehandling af follikulært lymfom. 

Ansøger har den 13. december fået Medicinrådets reviderede vurdering af klinisk merværdi i høring

 

1 dag

  Igangværende aktivitet
         
 

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

   1 dag    Uafsluttet aktivitet
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet