Nivolumab (Opdivo)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
Indikation: Adjuverende melanom

Dato for endelig ansøgning: 31. august 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 14. november 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. modermærkekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jette Østergaard Rathe, jor@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 10. oktober 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

15. januar 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

23. marts 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

3. maj 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi
af nivolumab til adjuverende behandling af
modermærkekræft

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

31. august 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

31. august 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

31. august-10. oktober 2018 

 

40 dage

 

Aktivitet afsluttet

 

         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

3. oktober 2018

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

10. oktober 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for nivolumab til adjuverende behandling af modermærkekræft - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet