Lutetium-177-Dotatate (Lutathera)

Ansøger: SAM Nordic
Indikation: Metastatisk gastro-entero-pankreatisk neuroendokrine tumorer

Dato for endelig ansøgning: 15. marts 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 30. maj 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. neuroendokrine tumorer (NET)

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Nicoline Kerzel Duel, nkd@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

24. august 2017 

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

29. september 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

6. februar 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af Lu-177-DOTATATE til behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

15. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

15. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

15. marts 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

17. april 2018-1. maj 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

24. april 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Lu-177-DOTATATE til behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer - før afsluttet høring hos ansøger

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

1. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

1. maj 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Lu-177-DOTATATE til behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

17. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 30. maj 2018.

Anbefalingen kan findes her

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet