Limbale stamceller (Holoclar)

Ansøger: Chiesi
Indikation: Limbal stamcellemangel

Dato for endelig ansøgning: 13. april 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 28. juni 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. øjensygdomme

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jette Østergaard Rathe, jor@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

11. oktober 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

23. november 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

12. marts 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af Holoclar til behandling af limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

13. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

13. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

13. april 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. maj 2018 - 6. juni 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. maj 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Holoclar til limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger - før afsluttet høring hos ansøger

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ansøger har ikke indsendt et høringssvar.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

6. juni 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Holoclar til limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         

Clockstop

Udvidet clockstop fra den 28. juni 2018

      Clock-stop
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet