Lenalidomid (Revlimid)

Ansøger: Celgene ApS
Indikation: Myelomatose

Dato for endelig ansøgning: 13. november 2017

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Karen Kleberg Hansen, +45 20 61 45 90, kkh@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 27. november 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

31. august 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

14. september 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

19. oktober 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi
af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling
til patienter med knoglemarvskræft
(myelomatose)

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

13. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

3. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

13. november-6. december 2017

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

6. december 2017

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet