Guselkumab (Tremfya)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Indikation: Moderat til svær plaque-psoriasis

Dato for endelig ansøgning: 1. december 2017

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 15. marts 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. psoriasis og psoriasis med ledgener

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Madina Saidj, msa@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 23. februar 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

28. september 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

24. oktober 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

17. november 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af guselkumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

1. december 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

4. december 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

1. december 2017 - 30. januar 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2018 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af guselkumab til moderat til svær plaque psoriasis - før afslutning af høring

Den godkendte vurderingsrapport er i høring hos ansøger. Endelig vurderingsrapport offentliggøres, når høring af ansøger er afsluttet.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Den 5. februar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet