Glecaprevir / pibrentasvir (G/P) (Maviret)

Ansøger: AbbVie
Indikation: Kronisk hepatitis C virus infektion

Dato for endelig ansøgning: 25. oktober 2017

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 30. januar 2018

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende leverbetændelse

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Susanne Thiesen Gren, sge@medicinraadet.dk, +45 21 34 00 19

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

 

Sidst opdateret: 13. december 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

Afsluttet: Den 8. maj 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

Den 29. juni 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

Den 4. oktober 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af glecaprevir/pibrentasvir til behandling af kronisk hepatitis C 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

25. oktober 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

26. oktober 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

25. oktober - 13. december 2017

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

6. december 2017

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af glecaprevir/pibrentasvir til behandling af kronisk hepatitis C - før afslutning af høring af ansøger

NB: Vær opmærksom på, at denne rapport IKKE er det endelige beslutningsgrundlag. Endelig vurderingsrapport offentliggøres når høring af ansøger er afsluttet

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet