Ansøgninger under behandling

Medicinrådet behandler ansøgninger om vurderinger af nye lægemidler og nye indikationer. Oversigten her viser, hvilke ansøgninger Medicinrådet p.t. har under behandling.

Oplysninger om et ansøgt lægemiddel offentliggøres, når Medicinrådet modtager en foreløbig ansøgning. Oversigten er sidst opdateret den 19. september 2018.

 Generisk navn

 Handelsnavn

 Indikation

 Abemaciclib  Verzenio  Lokalt fremskreden eller metastatisk   brystkræft
 Ataluren  Translarna  Duchennes muskeldystrofi
 Axicabtagene ciloleucel  AXI-CEL  B-celle-lymfom
 Bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamid   Biktarvy  Hiv
 Burosumab  Crysvita  X-bundet hypofasfatæmi
 Cabozantinib  Cabometyx  Nyrekræft
 Caplacizumab  -  Erhvervet trombotisk trombocytopenisk   purpura (aTTP)
 Certolizumab pegol  Cimzia  Moderat til svær plaque-psoriasis
 Dabrafenib og trametinib i   kombination  -   Malign melanom adjuverende behandling
 Daratumumab i   kombination med   bortezomib, melphalan og   prednison  Darzalex  Nydiagnosticerede voksne med   myelomatose som ikke er egnet til højdosis   kemoterapi med stamcelleterapi
 Darvadstrocel  Alofisel  Komplekse perianale fistler ved Crohns   sygdom
 Daunorubicin/cytarabine   Vyxeos  Højrisiko akut myeloid leukæmi
 Dinutuximab beta   Qarziba  Højrisiko neuroblastom
 Doravirine  -   Hiv-1
 Durvalumab  Imfinzi  Ikke-småcellet lungekræft
 Encorafenib i kombination   med binimetinib   -  Modermærkekræft
 Enzalutamid  Xtandi  Ikke-metastaserende kastrationsresistent   prostatakræft (nmCRPC)
 Erenumab  Aimovig  Migræne
 Gemtuzumab ozogamicin  Mylotarg  Akut myeloid leukæmi
 Ixekizumab  Taltz  Psoriasisartrit
 Lenalidomid  Revlimid  Myelomatose
 Lenvatinib  Lenvima  Leverkræft
 Limbale stamceller  Holoclar  Limbal stamcellemangel
 Niraparib  Zejula  Platinsensitiv, recidiverende kræft i   æggestokkene
 Nivolumab  Opdivo  Adjuverende melanom
 Nivolumab og ipilimumab i   kombination   Opdivo og Yervoy   i kombination  Nyrekræft
 Ocrelizumab  Ocrevus  Primær progressiv multipel sklerose
 Olaparib  Lynparza  Kræft i æggestokkene
 Osimertinib  Tagrisso  EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1.   linje
 Pembrolizumab  Keytruda  Adjuverende behandling, melanom
 Pembrolizumab  Keytruda  Hoved- og halskræft
 Pembrolizumab   i kombination med   kemoterapi   Keytruda  Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft
 Pertuzumab og tastruzumab i kombination  Perjeta og   Herceptin i   kombination  Tidlig HER2 og brystkræft
 Rurioctocog alfa pegol  Adynovi  Hæmofili A
 Tildrakizumab   Illumetri  Moderat til svær psoriasis
 Tisagenlecleucel  Kymriah  Akut lymfatisk leukæmi
 Tisagenlecleucel  Kymriah  Diffust storcellet B-celle-lymfom
 Tivozanib  Fotivda  Nyrekræft
 Tofacitinib  Xeljanz  Psoriasisartrit
 Tofacitinib  Xeljanz  Colitis ulcerosa
 Volanesorsen  Waylivra  Familiær chylomicronæmi syndrom
 Vonicog alfa   Veyvondi  von Willebrand sygdom


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.

Læs mere: