Færdiggørelse af RADS-dokumenter

Medicinrådet har godkendt følgende dokumenter udarbejdet efter RADS-metoder


9. november 2017

Behandlingsvejledning vedrørende cytoreduktiv behandling af Essentiel Trombocytose og Polycytæmia Vera (ET og PV) (behandlet (ikke godkendt)

1. marts 2017

Behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli (VTE)