Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Herunder findes Medicinrådet anbefalinger vedrørende nye lægemidler eller nye indikationer

 

Medicinrådets anbefalinger er sorteret efter sygdomsområder - de findes nederst på denne side.

Læs mere:

Find

Anbefalinger

Obinutuzumab (Gazyvaro) som mulig standardbehandling til follikulært lymfom
7. februar 2018


Midostaurin (Rydapt) som standardbehandling til akut myeloid leukæmi (AML)
30. januar 2018

 

Nivolumab (Opdivo) til urotelialt karcinom
13. december 2017


Pembrolizumab (Keytruda) til urotelialt karcinom
13. december 2017


Regorafenib (Stivarga) som standardbehandling til hepatocellulært karcinom
30. januar 2018